Крачунско-новорочни вашар у нашей школи

Уж треци рок за шором у нашей школи ше отримує хуманитарни Новорочни и Крачунски вашар дзе школяре основней и штреднєй школи предаваю винчованки и прикраски хтори сами правя. Назберани динари ше дарує за хуманитарни потреби. Того року зме назберали 35344 динари так же се ше наздаваме же обрадуєме дакого кому тоти динари нєопходни.